KOKYBĖS, MAISTO SAUGOS IR DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

 • Užtikrinant gaminamų produktų kokybę ir saugą, atitikti įmonei taikomus teisės aktų ir kitų norminių dokumentų bei suinteresuotų pusių keliamus reikalavimus.
 • Užtikrinti maisto saugą tiekimo grandinėje nuo žaliavos priėmimo iki galutinio produkto  pateikimo vartotojui.
 • Nuolat tobulinti gamybos technologiją bei gaminamus produktus.
 • Laiku aprūpinti vartotojus ir klientus pilnaverčiais, kokybiškais ir saugiais maisto produktais.
 • Jautriai reaguoti į mūsų vartotojų reikmes ir atitinkamai į jas atsiliepti.
 • Nuolat gerinti integruotos kokybės ir maisto saugos vadybos sistemos, atitinkančios  tarptautinių standartų EN ISO 9001 ir FSSC 22000, BS OHSAS 18001 rezultatyvumą.
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją.
 • Užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už produktų kokybę, saugą ir savo darbą  pagal pareigas ir kompetenciją.

BENDROVĖS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

 • Gerinti darbo sąlygas ir diegti modernią gamybos įrangą bei technologijas.
 • Skirti pakankamus išteklius organizacijos verslo tikslų, kokybės ir maisto saugos  politikos įgyvendinimui.
 • Gerbti kiekvieno darbuotojo orumą ir pripažinti jo įnašą į sėkmingą bendrovės darbą.
 • Sudaryti sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją ir skatinti juos siekti aukštesnių  rezultatų.
 • Kasmet peržiūrėti kokybės, maisto saugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama.