Etika

Mūsų įmonė turi nusibrėžusi aiškią strategiją ir jos siekti padeda įdiegta įmonės etika pagrįsta pagrindinėmis savybėmis ir principais:

  • Teisėtumas – mes dirbame taip, kad mūsų įmonės veikla būtų pagrįsta ne tik vidaus taisyklėmis, tačiau ir neprieštarautų Lietuvos Respublikoje galiojantiems įstatymams, Lietuvos Respublikos konstitucijai bei žmogaus asmeninėms teisėms.
  • Atvirumas ir skaidrumas – siekiame, kad mūsų veikla būtų aiški ir atvira ne tik įmonės vadovams ar jos darbuotojams, tačiau ir prieinama visuomenei.
  • Orientacija į klientą – darome viską, kad visa įmonės veikla būtų orientuota ir pasiekiama įmonės klientams. Norime, kad kiekvienas klientas būtų visiškai patenkintas įmonės darbuotojais ir jos teikiamomis paslaugomis.
  • Bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba – mūsų įmonę veda noras tobulėti ir mokytis, todėl kiekvienas jos darbuotojas yra linkęs bendradarbiauti ir padėti, dirbti vienoje komandoje ir dalintis savo žiniomis ir patirtimi su kitais.
  • Profesionalumas ir lyderystė – įmonėje neslopinamas savo veiklos sferos geras išmanymas ir lyderystė. Mes kiekvienas gerai ir profesionaliai atliekame savo darbą, matydami tikslą ir stengiamės panaikinti bet kokias kelyje iškilusias kliūtis.
  • Kokybės ir pergalės siekis – mūsų siekimas būti geriausiais yra grindžiamas geru ir kokybiškai atliktu darbu bei noru dar labiau tobulėti ir tobulinti savo produkciją, paslaugas bei jų kokybę. Pakilę vienu sėkmės laipteliu į viršų, mes siekiame pakilti dar ir dar kartą.
  • Sąžiningumas ir atsakomybė – mūsų įmonėje visada stengiamasi elgtis sąžiningai ir į darbą žiūrėti atsakingai. Mes esame sąžiningi kolektyve ne tik vienas kito atžvilgiu, tačiau ir su klientais. Stengiamės savo veiklą kiekviename žingsnyje grįsti įstatymais ir etikos kodeksu.
  • Pagarba ir pasitikėjimas – mes pasitikime savo kolegomis, klientais, tiekėjais ir kitais asmenimis, kurie palaiko su mumis ryšius ir juos gerbiame. Mes elgiamės su jais vadovaudamiesi nuostata: „Elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad su tavim būtų elgiamasi“. Pasitikėjimas sukuria malonų ir teigiamą įmonės mikroklimatą, kuriame veikiant, gerėja ne tik darbo atlikimo kokybė, bet ir didėja noras dirbti.